Lap bao cao xa thai va giay phep xa thai co moi quan he gi?

Lập báo cáo xả thải và giấy phép xả thải có mối quan hệ gì?

Báo cáo xả thải vào nguồn nước là một trong những điều kiện bắt buộc khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ muốn gia hạn giấy phép xả thải . Vậy giữa chúng có mối quan hệ như thế nào? Bài viết dưới đây của Môi trường Lighthouse sẽ giải đáp ngay các thắc mắc trên cho mọi người.

Báo cáo xả thải bao gồm gì?

Tại sao nên lập báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước?

Dựa theo giấy phép xả thải đã được cấp, nhà hàng cần lập báo cáo tình hình xả thải để báo cáo tình hình hoạt động xả thải vào nguồn nước của công ty theo từng thời khắc nhất định. Dựa theo các thông báo trong báo cáo, những cơ quan quản lý sẽ dựa vào đấy để theo dõi, quản lý, đánh giá và điều chỉnh nguồn nước ưng ý với những tiêu chuẩn ko vượt quá ngưỡng cho phép, song song giảm thiểu và ngăn chặn những thúc đẩy của nước thải đối với nguồn tiếp nhận.Quy trình thực hiện báo cão xả thải gồm những gì?

  • Tiến hành khảo sát và thu thập thông báo về công trình mang các dữ liệu trong việc lập báo cáo
  • Đo đạc, lấy mẫu, xác định vị trí những điểm quan trắc lấy mẫu
  • Phân tích và đánh giá chất lượng nguồn nước tại dự án
  • Bản vẽ mô tả hệ thống công trình xử lý nước thải
  • Xác định các nguồn gây ô nhiễm
  • Đề xuất phương án và biện pháp tránh chừng độ ô nhiễm
  • Lấy dòng và lập lược đồ khảo sát
  • Hoàn thành giấy tờ báo cáo
  • Trình nộp lên cơ quan quốc gia mang thẩm quyền phê duyệt

Một số giấy má bắt buộc chuẩn bị để lập báo cáo tình hình xả thải

  • Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi hấp thu nước thải, chất lượng nước thải trước và sau xử lý.
  • Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, thoát nước thải, nước mưa.
  • Báo cáo thuyết minh, bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải.
  • Sổ lưu lượng theo dõi lưu lượng xả thải
  • Các giấy má khác sở hữu liên quan.

Tần suất lập báo cáo

  • Báo cáo tình hình xả thải được lập với tần suất 2 lần/năm vào tháng 6 và tháng 12 hoặc 1 năm/lần tùy theo quy định của cơ quan.
  • Việc quan trắc chất lượng nguồn nước sẽ được kiểm tra lần lượt 6 tháng/lần nhằm thu thập và phân tích thông báo để đưa vào nội dung báo cáo.

Giấy phép xả thải và các thông tin liên quan

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là gì?

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là 1 dòng giấy phép tài nguyên nước mà các cơ sở sản xuất, kinh danh dịch vụ hoặc nuôi trồng thủy sản trường hợp muốn khởi đầu hoạt động thì cần được cơ quan quốc gia cấp cho. Trong giấy phép sẽ là các điều buộc tuân theo về việc xả nước nhằm bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm cũng như đảm bảo những quyền và tiện lợi hợp pháp của những cá nhân hay công ty với liên quan, đồng thời bảo vệ sức khỏe của người dân.

Các đối tượng phải lập lại giấy tờ xả thải vào nguồn nước

Khi thay đổi hay điều chỉnh các nội dung như sau thì các cá nhân và đơn vị cần bắt buộc khiến lại giấy tờ xả thải mới:

  • Tên chủ giấy phép
  • Nguồn thu nhận nước thải
  • Lượng nước thải vượt quá 25% quy định trong giấy phép
  • Thay đổi những thông số, nồng độ chất ô nhiễm theo quy định trong giấy phép.

Vi phạm những quy định trong xả thải sẽ bị phạt, đình chỉ hoạt động (cụ thể trong NĐ 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004) ngoại trừ ấy nên nên khắc phục hậu quả.

Buộc bắt buộc thực hành những biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn do người mang thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hành vi phạm hành chính đối với những vi phạm quy định tại Điều này;

Buộc chi trả kinh chi phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích dòng môi trường trong ví như sở hữu vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn công nghệ môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối có các vi phạm quy định tại Điều này.

Thời hạn của giấy phép xả thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có thời hạn tối đa là mười (10) năm, tối thiểu là ba (03) năm.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được xem xét gia hạn rộng rãi lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là hai (02) năm, tối đa là năm (05) năm. Tại thời điểm xin gia hạn, giấy phép xả thải vào nguồn thu nhận cũ cần còn hiệu lực ít ra 3 tháng.

Để được cấp giấy phép này, bạn phải lập báo cáo xả thải và đây là tiền đề để quá trình được thông qua nhanh chóng nhất. Vì vậy, có thể thấy giữa giấy phép xả thải và báo cáo xả thải có mối quan hệ đặc biệt quan trọng.

Quy trình lập giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

  • Khảo sát thực địa về công trình, thu thập dữ liệu bắt buộc thiết cho việc lập đề án/báo cáo.
  • Tiến hành đo đạc, lấy mẫu, xác vị trí những điểm (trước và sau hệ thống xử lý nước thải, nước mặt xả vào sông, vào suối của nguồn thải).
  • Phân tích, đánh giá, nghiên cứu thuộc tính nguồn nước tại cơ sở.


  • Mô tả hệ thống công trình xử lý xả nước thải vào nguồn nước.
  • Phân tích, đánh giá tác động của hiện trạng xả nước và đề nghị các cách giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm nguồn hấp thu do xả nước thải.
  • Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.
  • Tổng hợp số liệu, hoàn thành báo cáo, đề án.
  • Nộp báo cáo/đề án cho cơ quan nhà nước theo quy định.

Hồ sơ buộc phải thiết đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

  • Đơn yêu cầu cấp giấy phép;
  • Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối có nếu chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải tất nhiên quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối mang giả dụ đang xả nước thải vào nguồn nước;
  • Kết quả phân tách chất lượng nguồn nước kết nạp tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau lúc xử lý đối có nếu đang xả nước thải. Thời điểm lấy loại phân tách chất lượng nước ko quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
  • Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải (Trường hợp chưa mang công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bắt buộc nộp trong quá trình chuẩn bị đầu tư ).
  • Đối có những giả dụ xin cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn thu nạp buộc phải sở hữu bản gốc giấy phép xả nước thải đã đăng ký trước đó.

Qua bài viết trên, Môi trường Lighthouse hy vọng đã giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của báo cáo xả thải  giấy phép xả thải cũng như mối quan hệ quan trọng giữa 2 loại giấy tờ này. Nếu cần tư vấn hoặc sử dụng các dịch vụ liên quan đến mối trường, các bạn nhớ đừng quên liên hệ ngay cho chúng tôi nhé.

Nguồn bài viết: baomoi365.com

----Dịch vụ SEO Tổng Thể UAE Media-----
UAE DIGITAL MARKETING AGENCY
- Dịch Vụ Mang Đến Sự Hài Lòng

- Địa chỉ: 58/234 Âu Cơ, p9, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
- Website: www.uae.com.vn
- Email: [email][email protected][/email]
- Hotline kinh doanh: 0334 07 2727

Nhận xét