Bài đăng

Sự vững mạnh của thai nhi theo tuần và má buộc phải chú ý vài điều để sự hình thành và tăng trưởng của thai nhi thấp nhất?